Thiết bị vệ sinh cao cấp

H.I.T.C là đơn vị phân phối nhiều sản phẩm thiết bị vệ sinh chính hãng tại Việt Nam.

#   Sản phẩm Giá Tình trạng
1 Sen tắm cây INAX BFV-5013S Sen tắm cây INAX BFV-5013S MSP : BFV-5013S Thương hiệu: INAX Giá liên hệ Đặt trước
2 Sen tắm nhiệt độ INAX BFV-6013T Sen tắm nhiệt độ INAX BFV-6013T MSP : BFV-6013T Thương hiệu: INAX Giá liên hệ Đặt trước
3 Sen tắm cây INAX BFV-3415T Sen tắm cây INAX BFV-3415T MSP : BFV-3415T Thương hiệu: INAX Giá liên hệ Đặt trước
4 Hộp xà phòng nước INAX KF-24 (FL) Hộp xà phòng nước INAX KF-24 (FL) MSP : INAX KF-24 (FL) Thương hiệu: INAX Giá liên hệ Đặt trước
5 Phễu thoát sàn INAX PBFV-600 Phễu thoát sàn INAX PBFV-600 MSP : PBFV-600 Thương hiệu: INAX Giá liên hệ Đặt trước
6 Giá, Kệ, Móc INAX KF-415VA Giá, Kệ, Móc INAX KF-415VA MSP : KF-415VA Thương hiệu: INAX Giá liên hệ Đặt trước
7 Hộp đựng giấy Toilet  INAX KF-44V Hộp đựng giấy Toilet INAX KF-44V MSP : KF-44V Thương hiệu: INAX Giá liên hệ Đặt trước
8 Hộp đựng giấy Toilet  INAX KF-12J Hộp đựng giấy Toilet INAX KF-12J MSP : KF-12J Thương hiệu: INAX Giá liên hệ Đặt trước
9 Máy sấy tay INAX  JT-1000 Máy sấy tay INAX JT-1000 MSP : JT-1000 Thương hiệu: INAX Giá liên hệ Đặt trước
10 Máy sấy tay INAX KS-370 Máy sấy tay INAX KS-370 MSP : KS-370 Thương hiệu: INAX Giá liên hệ Đặt trước
11 Chậu rửa đặt bàn INAX L-296V (EC/FC) Chậu rửa đặt bàn INAX L-296V (EC/FC) MSP : L-296V (EC/FC) Thương hiệu: INAX Giá liên hệ Đặt trước
12 Chậu rửa đặt bàn INAX L-300V Chậu rửa đặt bàn INAX L-300V MSP : L-300V Thương hiệu: INAX Giá liên hệ Đang cập nhật
13 Chậu rửa âm bàn INAX L-2216V Chậu rửa âm bàn INAX L-2216V MSP : L-2216V Thương hiệu: INAX Giá liên hệ Đặt trước
14 Chậu rửa đặt bàn INAX AL-536V (EC/FC/GC) Chậu rửa đặt bàn INAX AL-536V (EC/FC/GC) MSP : AL-536V (EC/FC/GC) Thương hiệu: INAX Giá liên hệ Đặt trước
15 Bàn cầu 2 khối INAX AC-700VAN Bàn cầu 2 khối INAX AC-700VAN MSP : AC-700VAN Thương hiệu: INAX Giá liên hệ Đặt trước
16 Bàn cầu 1 khối INAX AC-959VAN Bàn cầu 1 khối INAX AC-959VAN MSP : AC-959VAN Thương hiệu: INAX Giá liên hệ Đặt trước
17 Bàn cầu cảm ứng INAX SATIS S Bàn cầu cảm ứng INAX SATIS S MSP : SATIS S Thương hiệu: INAX Giá liên hệ Đặt trước
18 Bàn cầu 2 khối INAX C-306VA Bàn cầu 2 khối INAX C-306VA MSP : C-306VA Thương hiệu: INAX Giá liên hệ Đặt trước
19 Bàn cầu 2 khối INAX C-108VA Bàn cầu 2 khối INAX C-108VA MSP : C-108VA Thương hiệu: INAX Giá liên hệ Đặt trước
20 Bàn cầu 2 khối INAX C-117VA Bàn cầu 2 khối INAX C-117VA MSP : C-117VA Thương hiệu: INAX Giá liên hệ Đặt trước