Thiết bị điện công nghiệp và dân dụng

HITC hiện phân phối nhiều sản phẩm thiết bị điện công nghiệp và dân dụng chính hãng tại Việt Nam.

#   Sản phẩm Giá Tình trạng
1 MCB Schneider EASY9 4P 63A MCB Schneider EASY9 4P 63A MSP : EASY9 4P 63A Thương hiệu: Schneider Giá liên hệ Có sẵn
2 MCB Schneider EASY9 4P 50A MCB Schneider EASY9 4P 50A MSP : EASY9 4P 50A Thương hiệu: Schneider Giá liên hệ Có sẵn
3 MCB Schneider ACTI9 IC60N 3P 40A MCB Schneider ACTI9 IC60N 3P 40A MSP : ACTI9 IC60N 3P 40A Thương hiệu: Schneider Giá liên hệ Có sẵn
4 MCB Schneider ACTI9 IK60N 3P 50A MCB Schneider ACTI9 IK60N 3P 50A MSP : ACTI9 IK60N 3P 50A Thương hiệu: Schneider Giá liên hệ Có sẵn
5 MCB Schneider ACTI9 IK60N 3P 63A MCB Schneider ACTI9 IK60N 3P 63A MSP : ACTI9 IK60N 3P 63A Thương hiệu: Schneider Giá liên hệ Có sẵn
6 MCB Schneider ACTI9 IC60N 4P 40A MCB Schneider ACTI9 IC60N 4P 40A MSP : ACTI9 IC60N 4P 40A Thương hiệu: Schneider Giá liên hệ Có sẵn
7 MCB Schneider ACTI9 IK60N 4P 40A MCB Schneider ACTI9 IK60N 4P 40A MSP : ACTI9 IK60N 4P 40A Thương hiệu: Schneider Giá liên hệ Có sẵn
8 MCB Schneider ACTI9 IK60N 4P 50A MCB Schneider ACTI9 IK60N 4P 50A MSP : ACTI9 IK60N 4P 50A Thương hiệu: Schneider Giá liên hệ Có sẵn
9 MCB Schneider ACTI9 IK60N 4P 63A MCB Schneider ACTI9 IK60N 4P 63A MSP : ACTI9 IK60N 4P 63A Thương hiệu: Schneider Giá liên hệ Có sẵn
10 MCB Schneider ACTI9 IC60N 4P 50A MCB Schneider ACTI9 IC60N 4P 50A MSP : ACTI9 IC60N 4P 50A Thương hiệu: Schneider Giá liên hệ Có sẵn
11 MCB Schneider ACTI9 IC60N 4P 63A MCB Schneider ACTI9 IC60N 4P 63A MSP : ACTI9 IC60N 4P 63A Thương hiệu: Schneider Giá liên hệ Có sẵn
12 Dây điện dân dụng VCm/HR-LF – 0,6/1 kV Dây điện dân dụng VCm/HR-LF – 0,6/1 kV MSP : VCm/HR-LF – 0,6/1 kV Thương hiệu: Cadivi Giá liên hệ Có sẵn
13 Cáp điện lực chống cháy Cadivi CV/FRT – 0,6/1kV Cáp điện lực chống cháy Cadivi CV/FRT – 0,6/1kV MSP : CV/FRT – 0,6/1kV Thương hiệu: Cadivi Giá liên hệ Có sẵn
14 Cáp điện lực chống cháy Cadivi CE/FRT-LSHF – 0,6/1 kV Cáp điện lực chống cháy Cadivi CE/FRT-LSHF – 0,6/1 kV MSP : CE/FRT-LSHF – 0,6/1 kV Thương hiệu: Cadivi Giá liên hệ Có sẵn
15 Cáp điện lực chống cháy Cadivi CE/FRT-LSHF – 450/750 V Cáp điện lực chống cháy Cadivi CE/FRT-LSHF – 450/750 V MSP : CE/FRT-LSHF – 450/750 V Thương hiệu: Cadivi Giá liên hệ Có sẵn
16 Dây cáp điện lực hạ thế Cadivi CXV ­− 0,6/1 kV Dây cáp điện lực hạ thế Cadivi CXV ­− 0,6/1 kV MSP : CXV ­− 0,6/1 kV Thương hiệu: Cadivi Giá liên hệ Đang cập nhật
17 Dây cáp điện lực hạ thế Cadivi CVV – 300/500 V Dây cáp điện lực hạ thế Cadivi CVV – 300/500 V MSP : CVV – 300/500 V Thương hiệu: Cadivi Giá liên hệ Đang cập nhật
18 Dây cáp điện lực hạ thế Cadivi CV – 0,6/1 kV Dây cáp điện lực hạ thế Cadivi CV – 0,6/1 kV MSP : CV – 0,6/1 kV Thương hiệu: Cadivi Giá liên hệ Có sẵn
19 Dây cáp điện Cadisun, cáp đồng ngầm DSTA 4x95 Dây cáp điện Cadisun, cáp đồng ngầm DSTA 4x95 MSP : CADD495CV Thương hiệu: Cadisun Giá liên hệ Đặt trước
20 Dây cáp điện Cadisun, cáp đồng ngầm DSTA 4x120 Dây cáp điện Cadisun, cáp đồng ngầm DSTA 4x120 MSP : CADD4120CV Thương hiệu: Cadisun Giá liên hệ Có sẵn