Dây & cáp điện

#   Sản phẩm Giá Tình trạng
1 Dây điện dân dụng VCm/HR-LF – 0,6/1 kV Dây điện dân dụng VCm/HR-LF – 0,6/1 kV MSP : VCm/HR-LF – 0,6/1 kV Thương hiệu: Cadivi Giá liên hệ Có sẵn
2 Cáp điện lực chống cháy Cadivi CV/FRT – 0,6/1kV Cáp điện lực chống cháy Cadivi CV/FRT – 0,6/1kV MSP : CV/FRT – 0,6/1kV Thương hiệu: Cadivi Giá liên hệ Có sẵn
3 Cáp điện lực chống cháy Cadivi CE/FRT-LSHF – 0,6/1 kV Cáp điện lực chống cháy Cadivi CE/FRT-LSHF – 0,6/1 kV MSP : CE/FRT-LSHF – 0,6/1 kV Thương hiệu: Cadivi Giá liên hệ Có sẵn
4 Cáp điện lực chống cháy Cadivi CE/FRT-LSHF – 450/750 V Cáp điện lực chống cháy Cadivi CE/FRT-LSHF – 450/750 V MSP : CE/FRT-LSHF – 450/750 V Thương hiệu: Cadivi Giá liên hệ Có sẵn
5 Dây cáp điện lực hạ thế Cadivi CXV ­− 0,6/1 kV Dây cáp điện lực hạ thế Cadivi CXV ­− 0,6/1 kV MSP : CXV ­− 0,6/1 kV Thương hiệu: Cadivi Giá liên hệ Đang cập nhật
6 Dây cáp điện lực hạ thế Cadivi CVV – 300/500 V Dây cáp điện lực hạ thế Cadivi CVV – 300/500 V MSP : CVV – 300/500 V Thương hiệu: Cadivi Giá liên hệ Đang cập nhật
7 Dây cáp điện lực hạ thế Cadivi CV – 0,6/1 kV Dây cáp điện lực hạ thế Cadivi CV – 0,6/1 kV MSP : CV – 0,6/1 kV Thương hiệu: Cadivi Giá liên hệ Có sẵn
8 Dây cáp điện Cadisun, cáp đồng ngầm DSTA 4x95 Dây cáp điện Cadisun, cáp đồng ngầm DSTA 4x95 MSP : CADD495CV Thương hiệu: Cadisun Giá liên hệ Đặt trước
9 Dây cáp điện Cadisun, cáp đồng ngầm DSTA 4x120 Dây cáp điện Cadisun, cáp đồng ngầm DSTA 4x120 MSP : CADD4120CV Thương hiệu: Cadisun Giá liên hệ Có sẵn
10 Dây cáp điện Cadisun, cáp đồng ngầm DSTA 4x150 Dây cáp điện Cadisun, cáp đồng ngầm DSTA 4x150 MSP : CADD4150CV Thương hiệu: Cadisun Giá liên hệ Có sẵn
11 Dây cáp điện Cadisun, cáp đồng ngầm DSTA 4x185 Dây cáp điện Cadisun, cáp đồng ngầm DSTA 4x185 MSP : DSTA 4x185 Thương hiệu: Cadisun Giá liên hệ Có sẵn
12 Dây cáp điện Cadisun, cáp đồng ngầm DSTA 4x240 Dây cáp điện Cadisun, cáp đồng ngầm DSTA 4x240 MSP : CADD4240CV Thương hiệu: Cadisun Giá liên hệ Có sẵn
13 Dây cáp điện Cadisun, cáp đồng ngầm DSTA 4x300 Dây cáp điện Cadisun, cáp đồng ngầm DSTA 4x300 MSP : CADD4300CV Thương hiệu: Cadisun Giá liên hệ Đang cập nhật
14 Dây cáp điện Cadisun, cáp đồng ngầm DSTA 4x400 Dây cáp điện Cadisun, cáp đồng ngầm DSTA 4x400 MSP : CADD4400CV Thương hiệu: Cadisun Giá liên hệ Có sẵn
15 Dây cáp điện Cadisun, cáp đồng treo CXV 1x185 Dây cáp điện Cadisun, cáp đồng treo CXV 1x185 MSP : CXV 1x185 Thương hiệu: Cadisun Giá liên hệ Có sẵn