Năng lực

Công ty sở hữu những thiết bị thi công đảm bảo chất lượng và số lượng đáp ứng được cho bất kỳ loại công trình nào cùng với kho bãi lớn chứa vật tư và thiết bị.

STT

TÊN/CHỦNG L0ẠI

ĐƠN VỊ

SỐ

LƯỢNG

HIỆN TRẠNG

I

VĂN PHÒNG LÀM VIỆC

 

 

 

1

Phòng làm việc

m2

75

Nội thất đầy đủ

2

Máy tính cố định

cái

5

Làm việc tốt

3

Máy tính xách tay

cái

10

nt

4

Máy in laser HP khổ A4

cái

2

nt

5

Máy in laser HP khổ A3

cái

1

nt

6

Máy in màu EPSON ME 320

cái

1

nt

7

Máy chụp hình kỹ thuật số

cái

1

nt

II

THIẾT BỊ, MÁY MÓC

 

 

 

1

Máy gia công CNC 3 trục

bộ

2

Làm việc tốt

2

Máy tiện

bộ

2

''

3

Máy phay đứng

bộ

1

''

4

Máy phay ngang

bộ

1

''

5

Máy khí nén+nguồn

bộ

1

"

6

Máy khoan cần

cái

2

"

7

Máy khoan cầm tay

cái

5

"

8

Máy cắt bàn

cái

2

"

9

Máy cắt cầm tay

cái

5

"

10

Máy khoan beton

cái

2

"

11

Máy khoan rút lõi

cái

1

"

12

Máy bắn laze

cái

1

"

13

Máy bơm áp

cái

1

"

14

Máy hàn hồ quang

cái

1

"

15

Máy hàn nhiệt

cái

5

"

16

Đồng hồ đo điện trở đất

cái

1

"