Thiết kế, lắp đặt hệ thống xử lý nước cấp và nước thải Nhà máy sản xuất tinh bột sắn tại Mường Mun -CHDCND Lào