Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện, tự động hóa nhà máy sản xuất tinh bột sắn Sơn La