Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
CỤM CÔNG NGHIỆP LAI XÁ, HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI
Email:infor.hitc@gmail.com
Hotline: 0868.303.118
Website: www.hitccorp.com

Gửi liên hệ